antakya escort iskenderun escort edremit escort

ankara escort bayan

afyon escort samsun escort agri escort escort konya escort antep escort izmit escort

Galatasaray’dan sermaye artırımı açıklaması

Galatasaray’dan sermaye artırımı açıklaması

Galatasaray, Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı sermaye artırım başvurusunun onayladığını açıklamıştı.

Sarı-Kırmızılı kulüp, Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu sonucu ve Yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkında KAP ’a bir yazı gönderdi.

Galatasaray ’dan KAP ’a gönderilen bildirimde şu ifadeler kullanıldı :

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 28/06/2017 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.7891 sayılı yazısı ile, Şirketimizin 21.645.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 108.000.000 Türk Lirası’na artırılmasında ihraç edilecek 86.355.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.

– Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %398,96049’u oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

– Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 03.07.2017 ile 17.07.2017 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

– Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 Türk Lirası’ndan satışa arz edilecektir.

– Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.sportif.galatasaray.org ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin www.denizyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

– Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı)kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

– Satılamayan payları, Şirketimizin hakim hissedarı Galatasaray Spor Kulübü Derneği satın almayı taahhüt etmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Tarih: 30.06.2017 14:21

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir